בעז נוימן – ביקורות ספרים, רשימות, מאמרים, הרצאות
Header

ספרים שפירסמתי

ספרי מחקר

ראיית העולם הנאצית: מרחב, גוף, שפה (ראה אור בעברית ב-2002 בהוצאת אוניברסיטת חיפה וספרית מעריב ובגרמנית ב-2010 בהוצאת הספרים ולשטיין).

להיות ברפובליקת ויימאר (ראה אור בעברית ב-2007 בהוצאת עם עובד).

תשוקת החלוצים (ראה אור בעברית ב-2009 בהוצאת עם עובד ובאנגלית ב-2011 בהוצאת הספרים של אוניברסיטת ברנדייס).

היסטוריות של היות-בעולם: עולמות גרמניים מסוף המאה התשע-עשרה ועד שנות העשרים (יראה אור בעברית ב-2013 בהוצאת עם עובד).

Boaz Neumann, Territory and Desire in Early Zionism (Waltham, Massachusetts: Brandeis University Press/University Press of New England, forthcoming 2010). Revised English version of the Hebrew original

Boaz Neumann, Nazi Weltanschauung – Raum, Körper, Sprache (Göttingen: Wallstein Verlag, 2010). Revised German version of the Hebrew original

ספרי לימוד

נאציזם (ראה אור בעברית ב-2007 בהוצאת הספרים של משרד הביטחון, האוניברסיטה המשודרת).

גישות בנות זמננו בחקר הנאציזם (יראה אור בעברית ב-2014 בהוצאת הספרים של משרד הביטחון, האוניברסיטה המשודרת).

פרוזה

חייל טוב (ראה אור בעברית ב-2001 בהוצאת זמורה-ביתן, עמודים לספרות).

עורך

היסטוריה בלא נחת – בין יהודים לגרמנים (ראה אור בעברית ב-2012 בהוצאת עם עובד). עורכים: בעז נוימן, גלילי שחר ורוני הירש